Monday, June 9, 2014

प्रितिबाट युनिकोडमा बदल्न माथिल्लो बक्स र युनिकोडबाट प्रितिमा बदल्न तल्लो बक्स प्रयोग गर्नुहोस् ।

Unicode to Preeti Converter & Preeti to Unicode Converter
Preeti font text box


Unicode font text box
रोमनबाट युनिकोड परिवर्तन गर्न यो बक्स प्रयोग गर्नुहोस्